Każdy podmiot, który w swej działalności przetwarza dane osobowe, zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia odpowiedniej dokumentacji. Jej przygotowanie wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ale także poznania specyfiki danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie stosujemy szablonowych rozwiązań i do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, oferując kompleksowe opracowanie dokumentacji zgodnej z ustawą o ochronie danych osobowych oraz specyfiką danej firmy.

 

Jakie dokumenty możemy dla ciebie opracować?

• politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

• instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,

• ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

• indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego pracownika,

• oświadczenia pracowników o zachowaniu danych osobowych w poufności,

• umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

• rejestr czynności przetwarzania

• w przypadku gdy jesteśmy procesorem wymagane jest prowadzenie rejestru kategorii

   przetwarzania

Dokumentacja

Dokumentacja Rodo Ochrona Danych Osobowych
Logo audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2019

Polityka Prywatności