Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy prowadzenie polityki ochrony danych osobowych gromadzonych w danej jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powierzenie tej funkcji specjaliście z zewnątrz jest w pełni akceptowaną przez GIODO praktyką, która daje wiele korzyści firmie, która zdecyduje się na takie rozwiązanie.  Najważniejsze z nich to:

 

• oszczędność czasu, który możemy poświęcić na właściwą działalność firmy zamiast śledzenie zmieniających się przepisów prawa,

• ograniczenie kosztów, Outsourcing ABI wypada znacznie korzystniej, niż np. powierzenie dodatkowych obowiązków, w tym zakresie, własnemu pracownikowi,

• pełne wsparcie merytoryczne ekspertów w dziedzinie przepisów prawa o ochronie danych osobowych, informatyki oraz zarządzania danymi,

• bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Co możemy Ci zaoferować w ramach outsourcingu ABI?

• przeprowadzenie audytu zgodności i przygotowanie raportu pokontrolnego,

• nadzorowanie stanu przepisów prawnych i zgodności z nim stosowanych zabezpieczeń,

• reprezentowanie firmy podczas kontroli i innych kontaktów z GIODO,

• prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

• aktywne wsparcie w przypadku ataków zagrażających bezpieczeństwu gromadzonych danych,

• zgłaszanie zbiorów danych do GIODO i aktualizacja wniosków,

• prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

• udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytanie dotyczące ochrony danych osobowych, które pojawią się
  w trakcie współpracy.

 Outsourcing ABI - outsourcing IOD

Outsourcing ABI

Tagi:

outsourcing IOD, przejęcie funkcji ABI, przejęcie funkcji IOD, outsourcing ABI

Logo audyt bezpieczeństwa informacji

SZKOLENIE

szkolenie rodo

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2018