GIODO / RODO Szkolenie z ochrony danych  osobowych
Logo audyt bezpieczeństwa informacji

SZKOLENIE

szkolenie rodo

SZKOLENIE

ZAPISZ SIĘ

Cena:

399 zł netto

RODO

prawa, obowiązki - nowa regulacja ochrony danych osobowych
– co należy o niej wiedzieć?

Miejsce szkolenia: Wrocław | Legnica | Zgorzelec

Liczba miejsc: 15

Liczba godzin wykładowych: 8

Najbliższe terminy: 20 marca Legnica | 26 lutego Wrocław | 26 marca Zgorzelec

Jeżeli nie odpowiada Państwu termin i/lub miejsce, prosimy o informację na adres: szkolenie@audytodo.pl  - zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.

Zapisz się do końca lutego na szkolenie w marcu w cenie 399 zł.

NOWA CENA OD 1 MARCA 499 zł netto

Zgłoszenie udziału

Udział w szkoleniu można zgłosić poprzez formularz zgłoszenia online.

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.

Regulamin szkolenia

Regulamin Rodo

Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję ABI w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Dla kogo to szkolenie?

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE
o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO).

Implementowane wprost do krajowego porządku prawnego zastąpi dotychczasowe  regulacje ochrony danych osobowych, kompleksowo regulując prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych zarówno administratorów, jak i osób administrujących. To także prawa osób, których dane są administrowane. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest od dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, w tym rekomendacje i dokumenty Grupy Roboczej art. 29.

 

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ochrony danych osobowych wczoraj i dziś – poprzez komparatystykę ODO – RODO, dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków, a także zdobędzie  wiedzę na temat ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach i doniosłości i wpływu regulacji sektorowych i ogólnych (m.in. medycyna, spółdzielczość, handel, prawo karne).

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnik

będzie miał wiedzę

na temat:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

Metoda realizacji

szkolenia:

 • Formy prawnej reformy ochrony danych osobowych
 • Tego, na co powinien zwracać szczególną uwagę przetwarzając dane osobowe
 • Sposobu wdrożenia RODO w firmie
 • Bezpieczeństwa informatycznego
 • Obowiązków Administratorów Danych Osobowych
 • Obowiązków osób administrujących danymi
 • Prawach osób, których dane są administrowane
 • Uprawnieniach i obowiązkach Administratorów Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorów Ochrony Danych (DPO – Data Protection Officers)
 • Ryzyku, metodyce szacowania ryzyka i sposobach szacowania jego skutków (Risk Management)
 • Wybranych zagadnień np. przetwarzaniu danych osobowych dzieci, ekstrakcji danych do państw trzecich (Tarcza Prywatności),
 • Kar finansowych,
 • Reorganizacji GIODO – PUODO,

 

 

 

 • Wzór Polityki Bezpieczeństwa
 • Wzór Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Wzory klauzul zgody
 • Wzór klauzuli informacyjnej
 • Wzór umowy powierzenia
 • Wzory upoważnień oraz oświadczeń

 

 

 

     Szkolenie będzie prowadzone metodą naprzemienną wykorzystującą:

 • wykład objaśniający zagadnienia i wprowadzane treści
 • prezentacja multimedialna
 • panel dyskusyjny -  pytania i odpowiedzi

 

Certyfikat

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu implementacji Ogólnego Rozporządzenia UE - RODO wystawiony przez Kancelarię Prawną B | M | S – Prawnicy, Adwokaci, Radcowie Prawni i Audyt Bezpieczeństwa Informacji sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 RODO szkolenie Wrocław, Szkolenie ochrona danych Wrocław, Szkolenie ochrona danych Legnica, RODO szkolenie Legnica, Szkolenie ABI,

 

Plan Szkolenia

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

• wzrost świadomości doniosłości naszych danych czy jej wymuszenie poprzez nową regulację?

• Facebook? Twitter? RODO?

• Ochrona danych osobowych „wczoraj” i „dziś” – ogólne założenia reformy

 

Część I

• Prawna forma reformy dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

• Implementacja bezpośrednia czy przepisy wykonawcze w krajowym systemie prawnym;

• ochrona danych osobowych w świetle obecnie obowiązujących przepisów -  analiza ustawy z 25 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

• Ogólnoświatowe i ogólnoeuropejskie tendencje w podejściu do danych osobowych. Przyczyna, przebieg, oczekiwany skutek czyli wyjaśnienie, kto i dlaczego stworzył General Data Protection Regulations – RODO (pl) wskazanie różnic pomiędzy dyrektywą, a rozporządzeniem.

• analiza podstawowych pojęć,

• czym są zbiry danych, ich identyfikacja,

 

Część II

Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

• GDPR/RODO – szczegółowa analiza rozporządzenia

• Co wprowadza RODO – analiza najważniejszych zmian dotyczących systemu ochrony danych osobowych, ich struktury i bezpieczeństwa;

• obowiązki:

o  administrujących danymi osobowymi,

o administratorów danych osobowych,

o administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych,

• Obowiązki administratorów danych  i nowe zasady administrowania: nowe czy stare po nowemu?

• Współadministrowanie a wspólne  operacje przetwarzania danych osobowych;

• Międzynarodowy transfer danych osobowych a powierzanie danych osobowych;

 

Prawa jednostki, której dane są przetwarzane

• prawo do bycia zapomnianym: zasada ochrony danych na etapie projektowania „privacy by design” oraz  domyślna ochrona danych „privacy by default”, anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych;

• przeprowadzenie oceny skutków naruszenia danych i wpływu przetwarzania na prawa i wolność osób, których dane dotyczą oraz dokumentacja z przeprowadzonych ocen,

 

Bezpieczeństwo – Ryzyko – Dane

• Risk management  - Zarządzanie ryzykiem - analiza i szacowanie ryzyka jako podstawowa przesłanka zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

• Należyta staranność, audyty sposobu przetwarzania danych osobowych;

• Przybliżenie struktury szacowania ryzyka, modeli, sposobów i metod, wyjaśnienie podstawowych pojęć z tego zakresu m.in. zasób, zagrożenie, źródła ryzyka, incydent, wpływ, rozliczalność , ekstrakcja danych i inne.

• określenie wymagań w zakresie wdrożenia środków technicznych i proceduralnych w celu zabezpieczenia danych, na podstawie wyników analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania, w tym stosowania mechanizmów szyfrowania danych,

• Analiza porównawcza ODO – RODO połączona z panelem dyskusyjnym.

Regulamin szkolenia

Regulamin Rodo

Bartosz Szymkow Ph.D.c. – prawnik praktyk, czynny ABI w spółkach prawa handlowego i kancelariach prawnych – właściciel Kancelarii Prawnej B | M | S - Prawnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni, Prezes Zarządu Spółki Audyt Bezpieczeństwa Informacji sp. z o.o., były Dyrektor Działu Prawnego i Kontroli Kredytowej Central and Eastern Europe CEE Microsoft Europe Ltd w Dublinie, były asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie administracyjnym i systemie prawa Common Law. Absolwent studiów doktoranckich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (oczekuje na wyznaczenie terminu obrony pracy doktorskiej), wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Autor wielu artykułów naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego i karnego.

E-mail: bartosz.szymkow@kancelariabms.pl

 

 

 

 

Mariusz Kania - informatyk. Od ponad 15 lat zajmuje się systemami informatycznymi i ich bezpieczeństwem w szczególności bezpieczeństwem w Internecie. Doświadczenie na stanowiskach specjalisty ds. informatyki zdobywał głównie w spółkach prawa handlowego o charakterze korporacyjnym.  Wśród zainteresowań informatycznych  Mariusza dużo miejsca zajmuje grafika komputerowa. Jako audytor wiodący Mariusz uczestniczył w wielu projektach audytorskich i kontrolnych  zarówno w spółkach typu korporacyjnego, jak i firm z sektora MSP, w których wdrażał procedury i polityki systemu bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania systemami  informatycznymi.  Mariusz ma również bardzo bogate doświadczenie na płaszczyźnie dydaktycznej – regularnie prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i mającego obowiązywać już niedługo Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady.

E-mail: mariusz.kania@audytodo.pl

 

 

Szkolenie prowadzą:

Bartosz Szymkow RODO
Mariusz Kania Rodo Ochrona danych osobowych

Tagi: RODO szkolenie Wrocław, Szkolenie ochrona danych Wrocław, Szkolenie ochrona danych Legnica, RODO szkolenie Legnica, Szkolenie ABI,

ZAPISZ SIĘ

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2018