Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję IOD w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Dla kogo to szkolenie?

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE
o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO).

Implementowane wprost do krajowego porządku prawnego zastąpi dotychczasowe  regulacje ochrony danych osobowych, kompleksowo regulując prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych zarówno administratorów, jak i osób administrujących. To także prawa osób, których dane są administrowane. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest od dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, w tym rekomendacje i dokumenty Grupy Roboczej art. 29.

 

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ochrony danych osobowych wczoraj i dziś – poprzez komparatystykę ODO – RODO, dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków, a także zdobędzie  wiedzę na temat ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach i doniosłości i wpływu regulacji sektorowych i ogólnych (m.in. medycyna, spółdzielczość, handel, prawo karne).

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnik

będzie miał wiedzę

na temat:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

Metoda realizacji

szkolenia:

 • Formy prawnej reformy ochrony danych osobowych
 • Tego, na co powinien zwracać szczególną uwagę przetwarzając dane osobowe
 • Sposobu wdrożenia RODO w firmie
 • Bezpieczeństwa informatycznego
 • Obowiązków Administratorów Danych Osobowych
 • Obowiązków osób administrujących danymi
 • Prawach osób, których dane są administrowane
 • Uprawnieniach i obowiązkach Administratorów Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorów Ochrony Danych (DPO – Data Protection Officers)
 • Ryzyku, metodyce szacowania ryzyka i sposobach szacowania jego skutków (Risk Management)
 • Wybranych zagadnień np. przetwarzaniu danych osobowych dzieci, ekstrakcji danych do państw trzecich (Tarcza Prywatności),
 • Kar finansowych,
 • Reorganizacji GIODO – PUODO,

 

 

 

 • Wzór Polityki Bezpieczeństwa
 • Wzór Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Wzory klauzul zgody
 • Wzór klauzuli informacyjnej
 • Wzór umowy powierzenia
 • Wzory upoważnień oraz oświadczeń

 

 

 

     Szkolenie będzie prowadzone metodą naprzemienną wykorzystującą:

 • wykład objaśniający zagadnienia i wprowadzane treści
 • prezentacja multimedialna
 • panel dyskusyjny -  pytania i odpowiedzi

 

Certyfikat

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu implementacji Ogólnego Rozporządzenia UE - RODO wystawiony przez Kancelarię Prawną B | M | S – Prawnicy, Adwokaci, Radcowie Prawni i Audyt Bezpieczeństwa Informacji sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Szkolenia trwają od godziny 9 do 16

Każda osoba otrzymuje komplet dokumentów potrzebny do wdrożenia RODO w firmie.

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.

W trakcie szkolenia do Państwa dyspozycji jest serwis kawowy a także podany zostanie lunch.

Na szkoleniu wyjaśnimy:

sposoby wdrożenia RODO w firmie

jakie obowiązki ma Administrator

jakie obowiązki mają pracownicy przetwarzający dane osobowe

sposoby fizycznej ochrony danych osobowych

jak spełnić obowiązek informacyjny i jak pobrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli nie odpowiada Państwu termin i/lub miejsce, prosimy o informację na adres: szkolenie@audytodo.pl  - zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.

Zgłoszenie udziału

Udział w szkoleniu można zgłosić poprzez formularz zgłoszenia online lub mailem na adres szkolenie@audytodo.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin szkolenia

Regulamin Rodo

Tagi: Szkolenie RODO Warszawa, Szkolenie ochrona danych Warszawa, Szkolenie z ochrony danych Warszawa, RODO szkolenie Warszawa, Szkolenie ABI,

GIODO / RODO Szkolenie z ochrony danych  osobowych
Logo audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2018