Cena:

350 zł netto/os.

ZAPISZ SIĘ

prawa, obowiązki - nowa regulacja ochrony danych osobowych
– co należy o niej wiedzieć?

TERMINY:
17 PAŹDZIERNIKA, 23 PAŹDZIERNIKA, 7 LISTOPADA

Liczba godzin wykładowych: 8

Szkolenia trwają od godziny 9 do 16

Miejsce szkolenia: Plac Legionów 3 lok 7 Wrocław

WROCŁAW
SZKOLENIE Z RODO

Jeżeli nie odpowiada Państwu termin i/lub miejsce, prosimy o informację na adres: szkolenie@audytodo.pl  - zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.

Regulamin szkolenia

Regulamin Rodo

Zgłoszenie udziału

Udział w szkoleniu można zgłosić poprzez formularz zgłoszenia online lub mailem na adres szkolenie@audytodo.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Logo audyt bezpieczeństwa informacji

Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Dla kogo to szkolenie?

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE
o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO).

Implementowane wprost do krajowego porządku prawnego zastąpiły dotychczasowe  regulacje ochrony danych osobowych, kompleksowo regulując prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych zarówno administratorów, jak i osób administrujących. To także prawa osób, których dane są administrowane. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest od dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, w tym rekomendacje i dokumenty Grupy Roboczej art. 29.

 

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ochrony danych osobowych – RODO, dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków, a także zdobędzie  wiedzę na temat dokumentacji która wymagana jest do prawidłowego wdrożenia RODO we własnej firmie.

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnik

będzie miał wiedzę

na temat:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wzory:

Metoda realizacji

szkolenia:

 • Formy prawnej reformy ochrony danych osobowych
 • Tego, na co powinien zwracać szczególną uwagę przetwarzając dane osobowe
 • Sposobu wdrożenia RODO w firmie
 • Bezpieczeństwa informatycznego
 • Obowiązków Administratorów Danych Osobowych
 • Obowiązków osób administrujących danymi
 • Prawach osób, których dane są administrowane
 • Uprawnieniach i obowiązkach Inspektorów Ochrony Danych
 • Ryzyku, metodyce szacowania ryzyka i sposobach szacowania jego skutków (Risk Management)
 • Wybranych zagadnień np. przetwarzaniu danych osobowych dzieci, ekstrakcji danych do państw trzecich (Tarcza Prywatności),
 • Kar finansowych,
 • Reorganizacji GIODO – PUODO,

 

 

 

 

 • Polityki Ochrony Danych Osobowych
 • Polityki Zarządzania Systemem Teleinformatycznym
 • Klauzul zgody
 • Klauzuli informacyjnej
 • Umowy powierzenia
 • Upoważnień oraz oświadczeń
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr kategorii czynności

 

 

 

     Szkolenie będzie prowadzone metodą naprzemienną wykorzystującą:

 • wykład objaśniający zagadnienia i wprowadzane treści (opieramy swoje szkolenia na doświadczeniu i staramy się suchy tekst przeobrazić w zrozumiałe przykłady)
 • prezentacja multimedialna
 • panel dyskusyjny -  pytania i odpowiedzi

 

Certyfikat

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu implementacji Ogólnego Rozporządzenia UE - RODO wystawiony przez Audyt Bezpieczeństwa Informacji sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Kancelarię Prawną B | M | S – Prawnicy, Adwokaci, Radcowie Prawni oraz Kancelarię Bezpieczeństwa Danych

Plan Szkolenia

Część I

 

 • Wstęp
 • ochrona danych osobowych w świetle obecnie obowiązujących przepisów – analiza podstawowych pojęć,
 • zdefiniowanie obowiązków administratorów danych osobowych, osób administrujących dane osobowe,
 • czym są zbiory danych, ich identyfikacja,
 • rola Inspektora Ochrony Danych.
 • Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych
 • Generalne zasady przetwarzania danych - omówienie na przykładach

- legalność

- rzetelność i przejrzystość

- celowość - ograniczenie celu

- adekwatność - minimalizacja danych

- ograniczenia czasowe przechowywania

- merytoryczna poprawność danych

- Integralność i poufność

- rozliczalność

 • Zabezpieczenia organizacyjne danych osobowych
 • Zabezpieczenia fizyczne danych osobowych

 

Przerwa kawowa

 

 

Część II

 

 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
  • Zgoda osoby dorosłej
  • Zgoda dziecka
  • Zgoda wyrażane za pośrednictwem systemów informatycznych
 • Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych
  • Różnice pomiędzy RODO a dzisiejszymi przepisami
  • Sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO
 • Incydent - obowiązki Administratora / Inspektora Ochrony Danych / pracownika
 • Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych - wymagane przez RODO - omówienie na przykładach
  • Polityka Ochrony Danych Osobowych
  • Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznym
  • Klauzula zgody
  • Klauzule informacyjne
  • Umowy powierzenia
  • Upoważnień oraz oświadczeń
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr kategorii czynności
 • Bezpieczeństwo – Ryzyko – Dane
  • Risk management  - Zarządzanie ryzykiem - analiza i szacowanie ryzyka jako podstawowa przesłanka zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych   osobowych.
  • Należyta staranność, audyty sposobu przetwarzania danych osobowych;
  • Przybliżenie struktury szacowania ryzyka, modeli, sposobów i metod.
  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć z tego zakresu m.in. zasób, zagrożenie, źródła ryzyka, incydent, wpływ, rozliczalność , ekstrakcja danych i inne.
  • określenie wymagań w zakresie wdrożenia środków technicznych i proceduralnych w celu zabezpieczenia danych, na podstawie wyników analizy ryzyka i  oceny skutków przetwarzania, w tym stosowania mechanizmów szyfrowania danych,

 

Przerwa na Lunch

 

Część III

 

 • Prawa osoby, której dane są przetwarzane
  • prawo do bycia zapomnianym- anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych;
  • Prawo wniesienia zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
  • Żądanie dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo wniesienia skargi.
 • Panel dyskusyjny
 • Rozdanie certyfikatów

Tagi: RODO szkolenie Wrocław, Szkolenie ochrona danych Wrocław, Szkolenie ochrona danych Legnica, RODO szkolenie Legnica, Szkolenie IOD,

GIODO / RODO Szkolenie z ochrony danych  osobowych

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2019

Polityka Prywatności