Obecnie, przepisy prawa określają konkretne zabezpieczenia oraz to, kto i kiedy powinien je stosować. Za kilka miesięcy, dokładnie 25 maja 2018 r., w życie wejdzie jednak europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), zgodnie z którym każdy podmiot będzie zobowiązany samodzielnie ocenić, jakie ryzyko niesie ze sobą gromadzenie i przetwarzanie przez niego danych dla praw i wolności osób, których one dotyczą. Rozporządzenie nie określa przy tym metod przeprowadzenia oceny w tym zakresie. Oznacza to, że każdy podmiot zobowiązany jest do samodzielnej oceny ryzyka, która ma uwzględniać takie czynniki jak: wielkość, struktura organizacyjna, możliwości techniczne czy zakres i rodzaj danych oraz cel ich przetwarzania.

 

W tym miejscu podkreślić należy, że prawidłowo przeprowadzona analiza ryzyka, jest podstawą budowy systemu ochrony danych osobowych, dlatego warto powierzyć ją specjaliście, który określi obszary ryzyka oraz rodzaje zabezpieczeń, które będą zgodne z wymogami RODO.

 

Pomożemy Ci zarządzać ryzykiem zgodnie z wymogami RODO poprzez:

• określenie obszarów ryzyka,

• ustalenie celów przetwarzania danych osobowych,

• identyfikację zasobów informatycznych,

• ocenę obecnie stosowanych zabezpieczeń pod względem ich skuteczności,

• opracowanie strategii zarządzania ryzykiem oraz nowych zabezpieczeń,

• wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem, zgodnie z RODO.

 

 

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem RODO
Logo audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2019

Polityka Prywatności