PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z RODO

Dla Administratorów, Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w swojej pracy.

Czas szkolenia: 8h

Gdzie i kiedy szkolimy ?

NIE CZEKAJ ZAPISZ SIĘ TERAZ

 SZKOLENIA RODO PROWADZONE  W JĘZYKU ANGIELSKIM

Jako nieliczni w Polsce prowadzimy też szkolenia
w języku angielskim.

4-DNIOWY KURS

Dla Inspektorów Ochrony Danych

Czas szkolenia: 4 dni po 8h

Terminy:

Wrocław   19 - 22 Listopada

Pl. Wolności 11 lok. 104 - Wrocław

Pobierz
plan szkolenia

Wrocław  3 - 6 Grudnia

Pl. Wolności 11 lok. 104 - Wrocław

4-dniowy kurs to szkolenie teoretyczno-praktyczne, na którym poza niezbędną teorią koncentrujemy się na praktyce we wszystkim tym, czym na co dzień powinien zajmować się Inspektor Ochrony Danych. Nasze główne cele to nie przedstawianie Państwu schematów teoretycznych, ale praca na żywych przykładach (kazusach)
i dokumentach, wypracowania umiejętności ich tworzenia
i audytowania, przygotowywania sprawdzeń, sprawozdań i raportów, analizowaniu i szacowaniu ryzyka, rozpoznawaniu zagrożeń, definiowaniu ryzyk w wybranych obszarach.

NIE CZEKAJ - ZAPISZ SIĘ TERAZ

4-DNIOWY KURS

Inspektor Ochrony Danych w placówkach medycznych

Czas szkolenia: 4 dni po 8h

Terminy:

Wrocław   26 - 29 Listopada

SZCZEGÓŁY

KURSU

Pl. Wolności 11 lok. 104 - Wrocław

4-dniowy kurs to szkolenie teoretyczno-praktyczne, na którym poza niezbędną teorią koncentrujemy się na praktyce we wszystkim tym, czym na co dzień powinien zajmować się Inspektor Ochrony Danych w placówkach medycznych. Nasze główne cele to nie przedstawianie Państwu schematów teoretycznych, ale praca na żywych przykładach (kazusach) i dokumentach, wypracowania umiejętności ich tworzenia i audytowania, przygotowywania sprawdzeń, sprawozdań i raportów, analizowaniu i szacowaniu ryzyka, rozpoznawaniu zagrożeń, definiowaniu ryzyk w wybranych obszarach.

NIE CZEKAJ - ZAPISZ SIĘ TERAZ

SZKOLENIE PRACOWNICZE

Z RODO

Dedykowane dla pracowników i osób przetwarzających Dane Osobowe

Czas szkolenia: 2h
Konsultacje: 1h

Miejsce szkolenia: siedziba klienta

Termin: ustalamy indywidualnie

Przedsiębiorco !

Zgodnie z RODO każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi być przeszkolony oraz upoważniony do przetwarzania danych osobowych (Twoich klientów, kontrahentów, pracowników i innych).

Plan szkolenia

Cena dotyczy szkolenia dla grupy do 10 osób.

W cenie dojazd do siedziby klienta w promieniu do 40 km od Wrocławia oraz Legnicy.

Dojazd powyżej 40km wyceniany jest indywidualnie

Jeżeli nie odpowiada Państwu termin i/lub miejsce, prosimy o informację na adres: szkolenie@audytodo.pl  - zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.

Zgłoszenie udziału

Udział w szkoleniu można zgłosić poprzez formularz zgłoszenia online lub mailem na adres szkolenie@audytodo.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Logo audyt bezpieczeństwa informacji

Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Dla kogo to szkolenie?

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE
o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO).

Implementowane wprost do krajowego porządku prawnego zastąpiły dotychczasowe  regulacje ochrony danych osobowych, kompleksowo regulując prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych zarówno administratorów, jak i osób administrujących. To także prawa osób, których dane są administrowane. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest od dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, w tym rekomendacje i dokumenty Grupy Roboczej art. 29.

 

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ochrony danych osobowych – RODO, dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków, a także zdobędzie  wiedzę na temat dokumentacji która wymagana jest do prawidłowego wdrożenia RODO we własnej firmie.

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnik

będzie miał wiedzę

na temat:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wzory:

Metoda realizacji

szkolenia:

  • Formy prawnej reformy ochrony danych osobowych
  • Tego, na co powinien zwracać szczególną uwagę przetwarzając dane osobowe
  • Sposobu wdrożenia RODO w firmie
  • Bezpieczeństwa informatycznego
  • Obowiązków Administratorów Danych Osobowych
  • Obowiązków osób administrujących danymi
  • Prawach osób, których dane są administrowane
  • Uprawnieniach i obowiązkach Inspektorów Ochrony Danych
  • Ryzyku, metodyce szacowania ryzyka i sposobach szacowania jego skutków (Risk Management)
  • Wybranych zagadnień np. przetwarzaniu danych osobowych dzieci, ekstrakcji danych do państw trzecich (Tarcza Prywatności),
  • Kar finansowych,
  • Reorganizacji GIODO – PUODO,

 

 

 

 

  • Polityki Ochrony Danych Osobowych
  • Polityki Zarządzania Systemem Teleinformatycznym
  • Klauzul zgody
  • Klauzuli informacyjnej
  • Umowy powierzenia
  • Upoważnień oraz oświadczeń
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr kategorii czynności

 

 

     Szkolenie będzie prowadzone metodą naprzemienną wykorzystującą:

  • wykład objaśniający zagadnienia i wprowadzane treści (opieramy swoje szkolenia na doświadczeniu i staramy się suchy tekst przeobrazić w zrozumiałe przykłady)
  • prezentacja multimedialna
  • panel dyskusyjny -  pytania i odpowiedzi

 

Certyfikat

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu implementacji Ogólnego Rozporządzenia UE - RODO wystawiony przez Audyt Bezpieczeństwa Informacji sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Kancelarię Prawną B | M | S – Prawnicy, Adwokaci, Radcowie Prawni oraz Kancelarię Bezpieczeństwa Danych

Tagi: Szkolenie RODO Warszawa, Szkolenie ochrona danych Warszawa, Szkolenie z ochrony danych Warszawa, RODO szkolenie Warszawa, Szkolenie ABI,

GIODO / RODO Szkolenie z ochrony danych  osobowych

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2018

Polityka Prywatności